Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA STENKÄLLEVATTNET, 986 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-14 Stoppdatum 2015-08-14
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1584
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: