Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-19 Stoppdatum 2004-11-19
Mängd (ton): 16,52 Kostnad totalt: 11531
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: