Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-26 Stoppdatum 2010-10-26
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 13020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: