Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLE LÅNG, 1391 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-30 Stoppdatum 2015-10-30
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1306
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: