Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-12 Stoppdatum 2015-08-12
Mängd (ton): 25,17 Kostnad totalt: 28913
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: