Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-25 Stoppdatum 2007-10-25
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 11437
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: