Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKASJÖN, 634158 143920 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-22 Stoppdatum 2008-09-22
Mängd (ton): 14,40 Kostnad totalt: 12553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: