Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-15 Stoppdatum 2015-08-15
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4465
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: