Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGVATTNET, 1047 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-21 Stoppdatum 2015-08-21
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 34462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: