Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAGSVARTEN, 627389 142662 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-13 Stoppdatum 2015-10-13
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 25997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: