Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MOASJÖN, 630566 135826 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-04-29 Stoppdatum 2015-10-15
Mängd (ton): 20,64 Kostnad totalt: 20949
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: