Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-12 Stoppdatum 2015-02-12
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4281
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: