Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-04-28 Stoppdatum 2015-04-28
Mängd (ton): 15,50 Kostnad totalt: 15732
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: