Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERGÖLEN, 627336 147078 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-04 Stoppdatum 2015-03-04
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 12175
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: