Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-26 Stoppdatum 1998-11-26
Mängd (ton): 4,55 Kostnad totalt: 3384
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: