Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Farabolsån 441, 07VM441 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-02-13 Stoppdatum 2015-02-13
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1427
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: