Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-12-21 Stoppdatum 2001-12-21
Mängd (ton): 4,98 Kostnad totalt: 3968
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: