Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-12-15 Stoppdatum 2002-12-15
Mängd (ton): 5,48 Kostnad totalt: 4542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: