Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 469, 07VM469 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-31 Stoppdatum 2015-03-31
Mängd (ton): 17,97 Kostnad totalt: 27548
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: