Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-20 Stoppdatum 2003-11-20
Mängd (ton): 4,72 Kostnad totalt: 4068
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: