Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅLASJÖN, 634215 144126 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-12-07 Stoppdatum 2004-12-07
Mängd (ton): 5,04 Kostnad totalt: 4359
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: