Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Rosendalsån 483, 07VM483 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-13 Stoppdatum 2016-01-13
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 10879
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: