Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 370, 07VM370 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-11 Stoppdatum 2015-03-11
Mängd (ton): 12,02 Kostnad totalt: 18282
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: