Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 377, 07VM377 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-11 Stoppdatum 2015-03-11
Mängd (ton): 10,01 Kostnad totalt: 15225
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: