Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stråksjö, 635128 130973 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-11 Stoppdatum 2015-11-11
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 5015
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: