Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupasjön, 630864 133991 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-17 Stoppdatum 2015-10-17
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 9631
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: