Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-18 Stoppdatum 2015-03-18
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3160
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: