Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt15 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-18 Stoppdatum 2016-01-18
Mängd (ton): 11,40 Kostnad totalt: 17282
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: