Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lillasjö, 12HelVieVåt17 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-18 Stoppdatum 2016-01-18
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 2880
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: