Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sörsjön, 653701148957 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-01 Stoppdatum 2015-10-01
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 12502
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: