Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dalsjön, 650163146297 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-03 Stoppdatum 2015-10-03
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 7553
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: