Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-30 Stoppdatum 2015-09-30
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 4949
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: