Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Skiren, 651623149896 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-13 Stoppdatum 2015-09-13
Mängd (ton): 8,71 Kostnad totalt: 12362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: