Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övre Herrgölen, 650937152192 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-30 Stoppdatum 2015-09-30
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 2605
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: