Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ulkenesjön, 12HelBivMO02 Budgetår: 2015
Startdatum: 2016-01-19 Stoppdatum 2016-01-19
Mängd (ton): 4,75 Kostnad totalt: 7800
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: