Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-19 Stoppdatum 2015-03-19
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 23856
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: