Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arvidabosjön, 101063 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-30 Stoppdatum 2015-08-30
Mängd (ton): 15,06 Kostnad totalt: 24013
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: