Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-02 Stoppdatum 2015-09-02
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 15495
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: