Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupegölen, 074155 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-16 Stoppdatum 2015-12-16
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1726
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: