Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagsjö, 101342 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-09 Stoppdatum 2015-09-09
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4670
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: