Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-04 Stoppdatum 2015-10-04
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 9222
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: