Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högakullesjön, 101112 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-30 Stoppdatum 2015-08-30
Mängd (ton): 5,90 Kostnad totalt: 9417
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: