Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kosjön, 098219 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-08 Stoppdatum 2015-10-08
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7700
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: