Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärgölen, 101283 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-05 Stoppdatum 2015-09-05
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3113
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: