Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjögölen, 098214 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-19 Stoppdatum 2015-10-19
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3080
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: