Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sydvattnet, 670083 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-20 Stoppdatum 2015-09-20
Mängd (ton): 10,03 Kostnad totalt: 15838
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: