Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Yttregöl, 101215 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-04 Stoppdatum 2015-09-04
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3222
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: