Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180047, 06VAT180047 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-13 Stoppdatum 2015-12-13
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1752
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: