Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017081, 06VAT017081 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-14 Stoppdatum 2015-09-14
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6152
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: