Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT018021, 06VAT018021 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-15 Stoppdatum 2015-09-15
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 17226
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: